Om os

Her kan du læse om Helsingør Skole Klub

 Fritidsklub. 

Når børnene i 3. klasser slutter med at gå i SFO, kan de starte i skolens tilknyttet tilbud, som er retter mod de lidt større børn, fritidsklubben. Klubben hedder i daglig tale Helsingør skoles klub, HS-Klub og består af 3 selvstændige afdelinger – Fiolen, Krudtuglen og Abildtræet. Klubberne er organiseret på den måde at der er en fælles klubleder og en afdelingsleder i hver afdeling.

Afdelingerne med deres forskelligheder tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Afdelingerne er placeret geografisk spredt i Helsingør skoles distrikt, så de på den måde dækker forskellige behov. Det er frit for forældre og børn at vælge hvilken afdeling klub man ønsker at gå i.

START I KLUB

Den store overgang fra SFO til klub, sker i forbindelse med store skiftedag i starten af maj. Der er tradition for at der altid er 2 forskellige startdatoer, som danner grundlag for at sikre en god opstart for det enkelte barn.

Det er muligt at blive indmeldt og starte i klub, på alle tider af året. Børn er ikke går i SFO, kan også starte i klub, også selv om man ikke længere går i 3 klasse. Indmeldelse sker via digital pladsanvisning, som findes på kommunens hjemmeside.

Man kan gå i klub, fra maj i slutningen af 3. klasse og til det 15.år.

 

Mål for klubben

Fritidsklubberne lægger stor vægt på at de er et tilbud i børnenes fritid. Derfor er børnenes fri valg, en stor del af grundlaget for det daglige arbejde. Fritidsklubbernes mål er at skabe et indholdsrigt, spændende, sjovt og lærerigt fritidsmiljø, hvor børnene og de unge, kan komme og lave aktiviteter, sammen med deres kammerater i et trygt og udfordrende miljø. Klubberne har mange kompetente medarbejdere, som har stor erfaring i arbejdet med børn og unge og er derfor i stand til at skabe de rammer der sikrer at børnene trives og udvikler sig i takt med deres alder.

 

Forskel på klub og SFO

Den største forskel på at gå i klub i stedet for SFO er at, i klub har man ikke kontrolleret opsyn. Det betyder i praksis, at børnene ikke bliver krydset ind og ud, men at de kommer i klub, efter aftale med forældrene. Når børnene er i klubben er der selvfølgelig opsyn med dem, men der bliver ikke fulgt op på om de kommer i klubben, ej heller om de skulle have været der. Derfor skal man som forældre heller ikke give klubben besked, hvis barnet ikke kommer.

I klub er der aktiviteter, ture og kolonier udenfor den almindelige åbningstid og som i vores café hvor der kan købes lidt at spise, koster dette penge. Der er ikke som i SFO, frugt eller en eftermiddagssnack. Ligeledes er der brugerbetaling i nogle af aktiviteterne i værkstederne. Alt dette skyldes at forældrebetalingen til klub er betydeligt lavere end til SFO, og derfor påhviler der noget egenbetaling i klubberne.