Mette Marie Thomsen

Mette Marie Thomsen (Mette T)

Pædagog  i HS klub, afd. Abildtræet

Indgår som pædagog på NV skolen, i 4.b og i 6.a og 6.b.

Arbejder ud fra et fokus om at alle børn skal føle at de hører til og at der skal være plads til alle i vores dagligdag samt i samfundet generelt. Det er vigtigt for mig at skabe en udvikling hos de børn vi har på klubben, heriblandt vores tosprogede børn. Jeg har i kraft af min uddannelse i ”tosprogethed og fremmedsprogstilegnelse” en del værktøjer til at fremme de sociale relationer imellem vores børnegrupper. Jeg kan ofte findes i Nåleøjet i gang med diverse pudsige projekter, jeg ønsker at lære børnene at værdsætte de små ting i livet – og har blandt andet lavet et projekt hvor vi genbrugte ødelagt legetøj og dannede skulpturere. Jeg søger konstant at dygtiggøre mine faglige samt kreative kompetencer og bringer denne viden ind i mine projekter. Samtidigt tænder jeg hver onsdag bålet og flytter i samarbejde med en kollega cafeen udenfor hvor vi tilbereder skønne måltider til jeres børn.