Bestyrelse

I HS-klub har vi en forældrebestyrrelse, hvor forældre fra alle tre afdelinger er repræsenteret samt en repræsentant fra alle tre afdelinger. Endvidere vil ledelsen også være repræsenteret til møderne. Disse møder vil typisk ligge 4 gange om året.